משרד דובי בירן – חקירות פרטיות ושירותי מידע
מעמיד לרשותכם צוות של חוקרים פרטיים מורשים, יוצאי
המערך הביטחוני-ממלכתי, המסוגלים לבצע כל משימה
במומחיות רבה.

 מעקבים ותצפיות  חקירות כלכליות   ומסחריות  בדיקות פוליגרף
 חקירות אישות   איתור גניבות חקלאיות  ושירותים רבים נוספים...

המשרד מטפל בתחומים רבים תוך התמחות ויכולות
מיוחדות במגזר הערבי, לקבלת שירות מקצועי
פנו אלינו.